Privacy

Let’s get organised respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om je van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van je nodig. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacy bepalingen lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.letsgetorganised.nl en de diensten die wij aanbieden.

1. Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Let’s get organised. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij via de website contact opneemt met Let’s get organised. In dit formulier wordt alleen gevraagd om gegevens die nodig zijn om contact met je op te nemen.  

Analytics
De website van Let’s get organised verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

2. Bewaartermijn

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Let’s get organised via mail, worden de gegevens die jij meestuurt, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

3. Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstelling verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt.

Wij kunnen cookies gebruiken om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is en wij fouten op de website kunnen opsporen.

4. Beveiliging

De website server wordt beveiligd door hostingbedrijf TransIP. Zij doen geen mededelingen over de exacte beveiligingsmaatregelen omdat dat meer gerichte aanvallen mogelijk maakt. TransIP doet alles wat redelijkerwijs verwacht kan worden om de server te beveiligen.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om Let’s get organised te verzoeken om inzage in jouw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Let’s get organised te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag je ons vragen om een kopie van jouw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien je gebruik wilt maken van jouw hiervoor genoemde rechten kun je contact opnemen met Let’s get organised per brief of e-mail via de hieronder genoemde contactgegevens. Let’s get organised neemt binnen vier weken een besluit op jouw verzoek.

Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

6. Contact

Voor vragen en opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en om gebruik te maken van bovengenoemde rechten, kun je contact met ons opnemen:

Let’s get organised
tel: 06-52 67 93 06
email: heleen@letsgetorganised.nl
KvK: 84504463

Wijzigingen
Let’s get organised behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van Let’s get organised behoudt Let’s get organised zich het recht voor om deze met alle middelen rechtens te (doen) handhaven.